Smartengeld na medische misser

Smartengeld medische misser

Smartengeld na medische misser

Als u een behandeling of operatie in het ziekenhuis ondergaat, zijn daar natuurlijk altijd bepaalde risico’s aan verbonden. In het geval dat u echter denkt dat een operatie niet goed gegaan is of de aandoening of kwaal juist verslechterd is in plaats van verbeterd of verholpen, kan het zijn dat er sprake is van een medische misser. Het is vaak moeilijk om aan te tonen of er ook daadwerkelijk sprake is van een misser en het is daarom raadzaam een letselschadespecialist in te schakelen om de precieze toedracht uit te zoeken en een eventuele claim tegen een arts of ziekenhuis in te dienen.

Medische misser en smartengeld claimen

Als u samen met de letselschadeadvocaat hebt geconstateerd dat er sprake is van een medische misser, kunt u een schadeclaim indienen bij de verantwoordelijke. U vraagt dan om smartengeld bij degene die verantwoordelijk is voor de geleden schade. Smartengeld is een vorm van immateriële schadevergoeding en valt onder het rechtsgebied van de letselschade. Er zijn verschillende gevallen mogelijk waarin smartengeld uitgekeerd kan worden. Als u schade geleden heeft als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel, maar ook als u goede naam bezoedeld is of u als persoon door een ander van onwaarheden beschuldigd bent die u als persoon schade berokkend hebben. Dit laatste kan ook het geval zijn wanneer de nagedachtenis aan een overleden persoon geschaad wordt. In het geval van een medische misser is er sprake van schade als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel dat u erin belemmert om op dezelfde wijze als voor de ingreep of behandeling uw leven te leiden.

Hoogte smartengeld

Let wel, mocht de claim gehonoreerd worden en krijgt u een vergoeding in financiële vorm, dan kan dit nooit volledig de opgelopen schade dekken. Het is ook uiterst moeilijk om een bepaald bedrag vast te stellen. Het dekt nooit de volledige schade en bovendien is het moeilijk te bepalen wat de schade nu exact is, omdat dit voor iedereen anders is. Hiervoor zijn geen vaste bedragen vastgesteld. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mate waarin de schade invloed heeft op zowel het werk als het privéleven van het slachtoffer en de tijd die er nodig is voor eventueel herstel. Ook de leeftijd, de ernst van de misser en de gevolgen ervan, alsmede de doorstane operaties en de lichamelijke en psychische littekens kunnen de hoogte van een schadeclaim bepalen. In Nederland worden zelden hoge bedragen aan schadeclaims uitgekeerd. Meer informatie? Neem dan eens contact op met Letselschade Pro.