Procedure gerechtelijke incasso

Gerechtelijke incasso

Procedure gerechtelijke incasso

Als u als bedrijf of persoon nog geld van iemand tegoed hebt, kunt u stappen ondernemen om dit alsnog te krijgen. In het geval dat bijvoorbeeld een bepaalde factuur maar niet betaald wordt, kunt u terugvallen op de procedure van gerechtelijke incasso. U kunt deze procedure zelf beginnen, maar het is ook verstandig om hier een externe partij zoals een incassobureau bij in te schakelen. De procedure bestaat uit een aantal stappen, voordat het uiteindelijke vonnis geveld wordt. Als de rechter uitspraak doet in het voordeel van de eiser kan begonnen worden met het in beslag nemen van goederen van de gedaagde om zo aan de schuld te voldoen.

Wie doet de procedure?

Als eerste kijkt u wie u wilt dat uw belangen beheert in de procedure. Als het om een bedrag onder de 25.000 euro gaat mag u zelf de incassoprocedure afhandelen, maar bij een hoger bedrag dient u een advocaat in te schakelen. Dit is zelfs verplicht. Het is echter wel raadzaam om ook bij kleinere bedragen de hulp van een deurwaarder of incassobureau in te roepen.

Lees het artikel Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl.

Versturen dagvaarding

De volgende stap is het versturen van de dagvaarding. In de dagvaarding komt te staan op hoeveel geld u recht heeft en wanneer de schuldige hierop dient te reageren. Als u al eerder stappen ondernomen heeft om het geld te verkrijgen, dient u dit ook in de dagvaarding te vermelden.

Verweer

De gedaagde heeft natuurlijk recht op verweer. Dit wordt een conclusie van antwoord genoemd. De gedaagde kan in het antwoord op de dagvaarding aangeven wat de reden is waarom er nog niet betaald is of aangeven waarom hij of zij denkt dat ze niet hoeven te betalen. In de praktijk blijkt dat er vaak geen antwoord op een dagvaarding wordt gegeven. De schuldeiser krijgt in het laatste geval het voordeel in de zaak, maar dat wil niet per definitie zeggen dat u als eiser dan ook meteen uw geld ziet.

Uitspreken vonnis

Als er wel een conclusie van antwoord komt, zal de rechter besluiten wat de volgende stap is. In de meeste zaken wordt getracht een akkoord tussen beide partijen te bereiken. De rechter spreekt een vonnis uit waar beide partijen mee akkoord dienen te gaan. Als een van beide dat niet doet, kan er voor gekozen worden om in hoger beroep te gaan. Als de gedaagde niet op de dagvaarding gereageerd heeft, is in beroep gaan niet mogelijk. Als een vonnis nog niet mogelijk is en er verder geprocedeerd wordt, mogen beide partijen hun zegje doen en zal de rechter op basis daarvan uitspraak doen. Indien een definitief vonnis nog niet mogelijk is, wordt er een tussenvonnis uitgesproken.

Meer weten over de procedure van een gerechtelijke incasso? Of wenst u een zaak in te dienen bij een incassobureau? Incassobureau Pro uit Breda staat voor u klaar (landelijke dekking).