Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

arbeidsrecht advocaat

In de meeste werkbetrekkingen hebt u weinig direct te maken met de legale aspecten van uw arbeidsovereenkomst. Toch zijn er een groot aantal rechten (en plichten) vastgelegd in de Nederlandse wet, waar u misschien geen weet van hebt, maar die wel voor u van belang kunnen zijn. Vooral als u en uw werkgever het niet eens zijn, kan het goed zijn om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Een arbeidsrecht advocaat kan u hier juridische bijstand bij bieden.

Een arbeidsrecht advocaat is er niet noodzakelijk alleen om de belangen van werknemers te behartigen. Ook een werkgever kan gebruik maken van een arbeidsrecht advocaat, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over een nieuwe CAO. Dat betekent dat een arbeidsrecht advocaat zeker niet alleen aan conflictbemiddeling doet. In principe gaat het arbeidsrecht over alle juridische aspecten van arbeid, van ontslagzaken en loongeschillen tot het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het beoordelen daarvan.

U kunt een advocaat raadplegen als u twijfelt of u wel krijgt waar u recht op heeft, bijvoorbeeld als u denkt dat uw arbeidsovereenkomst niet deugdelijk is, of als u een loongeschil heeft met uw werkgever. Maar in de meeste gevallen zult u een arbeidsrecht advocaat willen inschakelen als u het niet eens bent met uw ontslag, of de voorwaarden daarvan.

Wat valt er onder arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is een juridisch vakgebied dat zich bezighoudt met alle wet- en regelgeving op het gebied van werk. In de praktijk komt het werk van een advocaat neer op de behandeling en bemiddeling van conflicten, hoewel taken als het goed opstellen en beoordelen van juridische documentatie ook heel belangrijk zijn. De verschillende onderdelen van arbeidsrecht zijn:

 • Arbeidsovereenkomsten, zowel collectief als individueel, opstellen en beoordelen;
 • Loongeschillen: wanneer een werkgever nog (achterstallig) loon is verschuldigd, bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte;
 • Ontslagrecht. Er zijn verschillende vormen van ontslag die terecht of onterecht kunnen worden toegepast, en kunnen worden aangevochten;
 • Naast arbeidsovereenkomsten zijn er nog een aantal juridische overeenkomsten, zoals concurrentiebeding en relatiebeding, van belang voor arbeidsrecht;
 • aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen;
 • Overige arbeidszaken en conflicten: schorsing of het op non-actief stellen, wijzigingen in arbeidsrelaties door reorganisaties, UWV-procedures, et cetera.

Het is dus goed om te weten dat u, in het geval van een conflict tussen u en uw werkgever, kunt terugvallen op een arbeidsrecht advocaat. Ook als u niet zeker weet wat uw rechten zijn, of als u vermoedt dat uw werkgever onrechtmatig handelt of gehandeld heeft, kunt u juridische bijstand krijgen op het gebied van arbeidsrecht.

Hulp bij uw ontslag

Een werkgever mag niet zomaar, zonder opgaaf van redenen, een arbeidsovereenkomst beƫindigen. Wettelijk gezien kunnen er de volgende redenen zijn om een arbeidsovereenkomst te beƫindigen van de kant van de werkgever:

 • Reorganisatie;
 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Disfunctioneren;
 • Verstoorde arbeidsrelatie;
 • Langdurige ziekte of frequent ziekteverzuim;
 • Verwijtbaar handelen door de werknemer;
 • Gewetensbezwaar van de werknemer bij het werk
 • Andere omstandigheden.

Bij bovenstaande redenen moet de werkgever of instemming van de werknemer hebben, of een vergunning van het UWV. Overigens, als u instemt met het ontslag, raakt u niet het recht op WW kwijt. In bijna alle gevallen moet, naast een geldige ontslagreden, ook de opzegtermijn in acht worden genomen.

Een uitzondering is een proeftijd: dan kan op ieder moment worden opgezegd, zonder opgaaf van reden. Als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of een tijdelijk contract verloopt, hoeft helemaal niet te worden opgezegd. Er kunnen ook redenen zijn die ontslag op staande voet (dus zonder inachtneming van de opzegtermijn) rechtvaardigen, bijvoorbeeld als u aantoonbaar een misdrijf heeft begaan onder werktijd.

Als de werkgever een vergunning krijgt van het UWV, betekent dat niet dat u geen verweer mag voeren. U mag en moet hiervoor de vergunningaanvragen goed (laten) bestuderen. Hierbij, en bij het voeren van het verweer, biedt een arbeids- of ontslagrechtadvocaat uitkomst.

Wat zijn de exacte werkzaamheden van een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat staat altijd neutraal in het werkveld van arbeidsrecht. Dat betekent dat een arbeidsrecht advocaat net zo goed de belangen van werkgevers kan behartigen, als van werknemers. De werkzaamheden bestaan er meestal uit om juridische bijstand te bieden bij het aangaan van een arbeidsrelatie, en bij het bemiddelen bij conflicten in arbeidsrelaties.

Wat kunt u, als werknemer, verwachten van een advocaat, als u deze inhuurt? Als algehele voorbereiding zal de arbeidsrecht advocaat ernaar streven om:

 • Uw situatie optimaal te begrijpen;
 • Deze situatie te vertalen naar uw juridische positie;
 • U deze juridische positie zo duidelijk mogelijk voorleggen en een inschatting maken van hoe haalbaar uw eisen en wensen zijn;
 • Met u bespreken hoe u het beste deze situatie kunt aanpakken (en wat dat mogelijk gaat kosten).

Als u eenmaal een procedure ingaat met de juridische ondersteuning van een arbeidsrecht advocaat, zal deze voor u:

 • Schriftelijke communicatie in concept opstellen en (na uw goedkeuring) namens u versturen;
 • Telefonische communicatie voeren namens u;
 • Indien noodzakelijk, processtukken opstellen en indienen.
 • Indien noodzakelijk, namens u het woord voeren in een pleidooi bij een rechtbank of het gerechtshof.
 • Waarom een advocaat inschakelen?

  Bij ontslag, een loongeschil, een bedrijfsongeval of andere vervelende omstandigheden, staat u juridisch misschien sterker dan u denkt. Maar wetgeving op het gebied van arbeidsrecht is een ingewikkeld juridisch gebied, waar u als lekenpersoon zeker behoefte kunt hebben aan juridische bijstand. Bovendien worden de kosten van rechtsbijstand in de meeste gevallen verhaald op de werkgever, als deze niet al vrijwillig deels vergoedt.

  Tip: Via de website Advocatengids.net vind u snel een erkende advocaat bij u in de buurt.

  Het inschakelen van een advocaat heeft voor u, in geval van een conflict, een aantal belangrijke voordelen.

  • Een arbeidsrecht kan uitstekend onderhandelen, waardoor een procedure vaak niet nodig is. Dit is niet alleen voor u fijner, maar werkgevers werken hier ook graag aan mee;
  • U maakt kans op een betere ontslagregeling onder gunstigere voorwaarden; en/of een hogere ontslagvergoeding. Bij het onderhandelen kan een advocaat argumenten in uw voordeel vinden waar u zelf misschien niet aan denkt;
  • Een het inschakelen van juridische bemiddeling bij ontslag geeft u een veel betere kans om uw WW-uitkering zeker te stellen. Het UWV stelt zonder verweer bij ontslag op staande voet dat u verwijtbaar werkloos bent. Ook bij wederzijds goedvinden moet de overeenkomst juridisch in orde zijn, voor uw recht op een WW-uitkering.