Blog over advocatuur en letselschade

Letselschade Advocaten

Blog over letselschade, incasso en advocatuur

Binnen de rechtspraak in Nederland is een onderscheid te maken tussen 12 verschillende rechtsgebieden. Dit zijn de volgende: arbeidsrecht, bestuursrecht, civiel recht, contractenrecht, goederenrecht, huurrecht, insolventierecht, letselschade, personen- en familierecht, strafrecht, ondernemingsrecht en vreemdelingenrecht. Zaken als ongevallen waar letsel bij ontstaat, vallen onder letselschade. Als u bijvoorbeeld gebeten bent door een hond of door een auto bent aangereden, kunt u een beroep doen op de letselschadewet en een schadeclaim indienen om zo smartengeld te krijgen. Maar ook als u bijvoorbeeld een ongeval op de werkvloer heeft gehad of slachtoffer geworden bent van een medische misser, kunt u hiervoor op dit rechtsgebied terecht. U kunt hierbij de hulp inschakelen van een professional op dit gebied. Dit kan bijvoorbeeld een letselschadebureau of een letselschadeadvocaat zijn. Een voorbeeld hiervan is Sloof Advocaten. Zij staan u graag bij.

Wat doet een letselschadeadvocaat?

Wanneer u slachtoffer bent van wat voor letselschade dan ook, kunt u dit trachten te verhalen op de andere partij. Het is verstandig om hierbij een letselschadeadvocaat in te schakelen. Een letselschadeadvocaat kan u helpen met de juridische gang van zaken als u een claim wilt indienen bij de andere partij. Om de claim in te dienen kunt u er ook voor kiezen om naar een letselschadebureau te gaan. Letselschadeadvocaten en letselschadebureaus kunnen hetzelfde werk voor u doen. Advocaten werken tegen een hoger uurtarief dan de medewerkers van het letselschadebureau, maar in het geval dat een zaak niet geschikt kan worden en u de gang naar de rechtbank maakt, heeft u wel een advocaat nodig.

Hoeveel smartengeld kan ik claimen?

Als u gedupeerd bent door een ongeval en daar (blijvende) schade van ondervindt, kunt u via een schadeclaim smartengeld proberen aan te vragen. Of het nu een bedrijfsongeval of verkeersongeval is of misschien een medische misser, er zijn gevallen waarin de impact van een ongeval zo ernstig is dat het uw normale functioneren voordat u het ongeval kreeg, belemmert. In dat geval is het verstandig om een claim voor smartengeld in te dienen. De hoogte van het smartengeld kan sterk uiteenlopen, maar in Nederland worden zelden torenhoge bedragen uitgekeerd zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel gebeurt. Als u smartengeld wilt claimen, is het wijsheid om hierbij de hulp van een letselschadespecialist in te roepen. Hij of zij weet beter hoe u kunt aantonen dat er sprake is van schade en kan de eis voor smartengeld volledig voor u regelen. Zodat u zelf als leek u niet hoeft te verdiepen in de juridische procedure. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van het ongeval, de fysieke en psychische schade die u opgelopen heeft, de tijd die u na het ongeval in het ziekenhuis heeft doorgebracht en de duur van de behandeling. Ook uw leeftijd en de gevolgen die u ondervindt zijn van invloed. Hoe sterker de invloed op uw normale functioneren is, hoe hoger de claim kan uitvallen. Hou er wel rekening mee dat smartengeld nooit volledig het leed dat door een ongeval veroorzaakt is, kan vergoeden. Het is in de meeste gevallen slechts een schrale troost.

Bedrijfsongeval

In het geval van een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. De werkgever dient duidelijke instructies te geven die de werknemers volgen, maar als u desondanks slachtoffer bent bij een bedrijfsongeval, wordt de schade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. U schakelt het beste een letselschadespecialist in als er sprake is van een dergelijk ongeval.

Verkeersongeval

Als u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval dat veroorzaakt wordt door een ander, kunt u de schade proberen te verhalen op de schuldige partij. Hiervoor schakelt u het beste een letselschadespecialist in die u kan helpen een claim in te dienen bij degene die aansprakelijk is voor het ongeval.

Medische misser

Een medische behandeling brengt altijd risico’s met zich mee, maar als u vermoedt dat de arts of het ziekenhuis een fout gemaakt heeft, is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen om dit te onderzoeken. Het aantonen van medische fouten is niet altijd eenvoudig en u kunt daarbij het beste hulp van een professional inschakelen.

Mishandeling

Ook in het geval van mishandeling kunt u terecht bij een letselschadespecialist. Als iemand u met opzet mishandeld heeft en u er schade aan overgehouden heeft, is het verstandig om zo’n specialist in te schakelen. Hij of zij kan de zaak begeleiden en u hulp bieden bij de hele gang van zaken.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een zéér belangrijk verlengstuk voor uw debiteurenadministratie. Onze doelstelling is om voor een aanzienlijke verlaging van uw debiteurensaldo alsmede verhoging van uw cash-flow zorg te dragen. Incasso is weliswaar zakelijk, maar kan soms ook heel erg persoonlijk zijn. Een incassobureau beschikt over de juiste “touch” en doortastendheid, hetgeen u terugvindt in een hoog netto rendement.

U maakt gebruik van onze diensten zonder verplichte abonnementsgelden. (dit is wél mogelijk natuurlijk) Uitgangspunt is dat alle door u gemaakte kosten door de debiteur in kwestie voldaan dienen te worden. Ook de door ons aan u berekende zéér geringe kosten worden in principe op deze debiteur verhaald. Incasso behoeft u dus uiteindelijk geen (óf weinig) geld te kosten.

Incasso, volledig automatisch

Een incassobureau onderkent de noodzaak om grote aandacht te besteden (en te blijven besteden) aan haar informatie verwerkingssysteem. Alerte en gedegen opvolging van openstaande posten door middel van geavanceerde automatiseringssystemen biedt de mogelijkheid om te allen tijde handmatig c.q. op ambachtelijke wijze te interveniëren. Kortom: Een incasso specialist kan u een op maat gesneden incassotraject aanbieden. U kunt dus zelf aangeven hoe, wanneer, en op welke wijze wij uw debiteur dienen te benaderen. U kunt uw vorderingen aanleveren per post of middels een e-mail.

Rapportage & informatie

Iedere opdrachtgever, groot of klein, ontvangt minimaal maandelijks een overzicht m.b.t. de lopende alsmede de afgewerkte dossiers. Dit kan schriftelijk, telefonisch of middels een e-mail. U kunt zelf aangeven op welke overzichten u prijs stelt. Desgewenst kunnen deze op maat worden aangepast! Onze accountmanagers vormen een toegevoegde waarde in deze verslaggeving, en bezoeken u met regelmaat en op afspraak op uw kantoor.